Archive for the 'Psychologie' Category

Dyscalculie screening

Nieuw in ons aanbod: Dyscalculie screening, met gebruik van de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS).

De dyscalculiescreening kan ingezet voor individuele kinderen, maar ook voor klassen of scholen. De doelgroep: leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Neem voor meer informatie contact met ons op via de website, mail of telefoon.

nds

Coöperatie vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen e.o.

Hoge & partners is aangesloten bij de recent opgerichte coöperatie Vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen e.o.

logo VJ GGZ

Cogmed training

Vanaf januari 2013 is het aanbod van Hoge & partners uitgebreid met cogmed training. Dit is een effectief bewezen werkgeheugentraining voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is een training van 5 weken, waarbij een kind thuis  5 dagen per week een programma uitvoert op de computer. De cogmed coach begeleidt de ouders in de dagelijkse ondersteuning van het kind bij dit intensieve programma.

Werkgeheugen is een executieve functie waarvan uit onderzoek blijkt dat dit een belangrijke voorwaarde is voor leren. Wetenschappelijk is aangetoond dat cogmed een verbetering geeft op werkgeheugen, aandacht, complex redeneren, responsinhibitie, ADHD symptomen en niet-taakgericht gedrag.

Voor meer informatie over de training bij Hoge & partners, neem contact op met de praktijk (tel. 024-3244994 of trudeke@hoge-partners.nl )

Informatie over cogmed training: www.cogmed.nl

dyslexie 16+

DYSLEXIE 16+

In onze praktijk doen wij ook onderzoek naar dyslexie bij leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, studenten, en ouders (!) , dus voor de groep 16+.

Om dyslexie te onderkennen gebruiken we de Gletschr, test voor gevorderd lezen en schrijven; Pieter Depessemier en Caroline Andries; uitgave Garant 2009.

Deze test bestaat uit een hoofdtest waarin de lees- en spellingvaardigheid wordt bepaald, en een aantal deeltests die deelvaardigheden van lezen en spellen kunnen meten: fonologische vaardigheden, automatisering,  benoemsnelheid, en werkgeheugen.

 Werkwijze:

Na de anamnese, waarin onder andere de ontwikkeling van het lezen en spellen wordt nagegaan, wordt een inschatting gemaakt van de kans op dyslexie en de methode bepaald om dit te onderzoeken. Er wordt dan een offerte afgegeven voor de kosten. Het bovengenoemde onderzoek neemt 1,5 uur in beslag. Na afloop wordt een rapportage inclusief de eventuele dyslexieverklaring overlegd en de adviezen doorgesproken. Twee consulten kunnen als eerstelijns psychologische zorg bij de meest zorgverzekeraars worden ingediend. De kosten voor de diagnostiek wordt meestal niet vergoed. Deze zijn voor bovengenoemd onderzoek (zonder intelligentie-onderzoek) 3 x 85 euro.

 meer informatie bij Hoge & partners