Wie zijn wij?

Trudeke Hoge

Ik ben als orthopedagoog opgeleid aan de Universiteit van Nijmegen, met als specialisatie leerproblemen. Ik heb jaren als leerkracht gewerkt in het basis- en voortgezet onderwijs en op de PABO in Nijmegen. Ook ben ik 17 jaar als opleidingsdocent verbonden geweest aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 1990 besloot ik om een eigen praktijk te starten als orthopedagoog. In 1998 ben ik geregistreerd als GZ-psycholoog. Naast mijn expertise op het gebied van schoolgerelateerde hulpvragen heb ik mij in de afgelopen jaren verdiept in executieve functies en ben ik gediplomeerd Cogmed-coach.

Trudeke Hoge
Jannie Jongen

Ik ben, net als Trudeke, als orthopedagoog opgeleid aan de Universiteit van Nijmegen en werk sinds 2016 met veel enthousiasme in de praktijk. In 2020 heb ik ook mijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Onze praktijk kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en een persoonlijke en enthousiaste benadering van ouders en kinderen. Aan deze zienswijze draag ik met plezier mijn steentje bij. Ik haal mijn energie uit de dankbaarheid die ik ontvang van kinderen en ouders wanneer hun hulpvragen worden gehoord en beantwoord. Daarbij vind ik het fijn om te werken vanuit een herstelgerichte en oplossingsgerichte benadering met oog voor het (sociale) steunnetwerk. Dit past bij mij als persoon. Positieve eigenschappen van mij zijn mijn betrokkenheid, analytisch vermogen en positieve levenshouding. De energie die ik overdag uit mijn werk haal steek ik ’s avonds graag in sporten, (de tuin van) mijn klusboerderij en vrienden en familie. Ik ben graag buiten, in de natuur: wielrennen, hardlopen, bootcampen, wandelen, maar ook lekker een terrasje pakken met mijn neus in de zon.  

Pauline Kusters

Ik ben als orthopedagoog opgeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ik in 2015 de studie academische pabo (orthopedagogiek en pabo) heb afgerond. Ik ben tot en met 2019 zowel werkzaam geweest in het basisonderwijs als in de vrijgevestigde GGZ praktijk. In de zomer 2022 heb ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond waarbij ik de keuzemodules systeemtherapie, EMDR en imaginaire exposure heb gevolgd. Bij mijn positieve karakter past een oplossingsgerichte aanpak. Ik kijk graag vanuit het systemische perspectief naar het kind en betrek het systeem waar mogelijk bij het behandelproces. Waarbij ik streef naar het inzetten van de krachten en kwaliteiten, zodat die bijdragen aan een positieve ontwikkeling. 

foto Pauline
Tessie Zuidgeest

Ik ben als orthopedagoog opgeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar ik mijn studie in 2008 heb afgerond.  Daarna ben ik een jaar werkzaam geweest bij schoolondersteuningsdiensten in de regio Breda en Den Bosch. Daarna heb ik tien jaar gewerkt bij een vrijgevestigde praktijk/GGZ instelling in Rosmalen waar ik de opleiding tot GZ-psycholoog (met de basis EMDR, CGT en systeemtherapie) in 2016 heb afgerond. Ik werk graag vanuit de verbinding en blijf het een uitdaging vinden om een kind als uniek individu te mogen leren kennen, in een vaak kwetsbare fase van zijn/haar leven. Ik vind het belangrijk om een kind te zien in zijn/haar context (familie, school) en deze waar mogelijk en wenselijk te betrekken bij het behandelproces. Buiten mij werk geniet ik van mijn gezinsleven met onze vier kinderen, sport ik graag (volleybal) en ben ik graag samen met familie en vrienden. 

Saskia Sonneveld
Net als de anderen ben ik als orthopedagoog opgeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb me gespecialiseerd in speciale leerbehoeften en heb de basisaantekening diagnostiek behaald. Sinds november 2020 werk ik bij Hoge & partners. Ik werk met ontzettend veel plezier met kinderen en hun ouders. Graag help ik onderzoeken welke kwaliteiten een kind heeft en hoe deze het best inzetbaar zijn, zowel thuis als op school. Dit doe ik met betrokkenheid en een open houding. Afgelopen jaar heb ik me verder verdiept in behandeling aan de hand van de basiscursus cognitieve gedragstherapie. 
foto Saskia
Loes Kerckhoffs
Vanaf september 2023 mag ik mijn stage lopen bij Hoge & Partners. Dit doe ik vanuit mijn master Orthopedagogiek, waarbij ik gekozen heb voor de specialisatie ‘angst en stemming’. Als vooropleiding heb ik de ALPO gedaan, wat een combinatiestudie is van PABO en pedagogische wetenschappen. Na mijn bachelors te hebben afgerond, ben ik gestart met de master wat ik heb gecombineerd met het werken als leerkracht. Ik merk dat ik de combinatie tussen het lesgeven en het werk als orthopedagoog heel waardevol vind. Ik probeer bij beide vakgebieden vanuit de relatie het individu te leren kennen en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen waar een kind tegenaan loopt. Buiten mijn werk en stage geniet ik van de natuur, een creatieve bezigheid of het samenzijn met anderen. 
loes