Kwaliteit & klachten

Uw zoon of dochter heeft recht op goede zorg. Wij waarborgen de kwaliteit van onze zorg middels ons kwaliteitsstatuut en doordat we aangesloten zijn bij verschillende beroepsverenigingen en in bezit zijn van benodigde registraties. We staan garant voor een zorgvuldige werkwijze volgens de beroepscode van de NVO. Hierbij hanteren wij de landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De volgende registraties, aantekeningen en lidmaatschappen zijn binnen de praktijk aanwezig:

Registraties/aantekeningen:

  • Orthopedagoog NVO
  • BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • Geregistreerd hulpverlener bij SKJ 

Lidmaatschappen:

  • Coöperatie vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen 
  • Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
  • Nederlandse Vereniging voor GZ Psychologen 

Bescherming van uw persoonsgegevens wordt gedurende het traject in acht genomen. De procedures zijn na te lezen in onze privacy policy en AVG verklaring september 2022.

Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om deze met ons te bespreken. Probeer in eerste instantie te overleggen met uw eigen hulpverlener. We vertrouwen erop dat er op die manier een goede oplossing voor uw vraag of klachten gevonden kan worden.  Mocht dit echter niet het geval zijn of bent u van mening dat de hulpverlener zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan is er altijd nog de mogelijkheid u te wenden tot de officiële beroepsverenigingen waar wij bij aangesloten zijn en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedures.