Wachttijd

Als gevolg van een te grote hoeveelheid aanmeldingen hebben wij helaas moeten besluiten over te gaan tot een aanmeldstop. We zien dit als enige mogelijkheid om onze huidige clienten (en degene die op de wachtlijst staan) passende zorg te kunnen blijven bieden. We vragen u om met uw verwijzer te overleggen waar u wel terecht kunt met uw hulpvraag. Op de site van vrijgevestigde jeugd GGZ (www.vrijgeverstigdejeugdggznijmegen.nl) vindt u collega praktijken waar u mogelijk terecht kunt. 


Normaliter maken we bij telefonische aanmelding samen een inschatting of uw kind bij ons op de juiste plek is. Zo ja, dan komt uw kind op onze wachtlijst te staan.