Informatie

Voor ouders

Elke ouder wil zijn of haar kind graag helpen als het niet goed gaat. Maar het is soms niet eenvoudig daar zelf verandering in aan te brengen, juist omdat u als ouder zo dichtbij uw kind staat.

Voor jongeren

Als je tussen de 12 en de 18 bent, zit je in een heftige periode van je leven. Gevoelens van somberheid, onzekerheid en geïrriteerdheid komen dan veel voor. Ook kan je vaker problemen thuis, op school of met leeftijdsgenoten hebben.

Voor scholen

Elke leerkracht wil zijn of haar leerlingen graag helpen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Als leerkracht heb je een belangrijke functie om te signaleren wanneer het niet goed gaat met een kind.

Voor verwijzers

Hoge & Partners is een praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulpverlening gericht op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Wij bieden diagnostiek en behandeling binnen de basis en specialistische GGZ, vergoed vanuit de gemeente.  

Voor studenten pedagogische wetenschappen

voor studiejaar 2024/2025 : de stageplek is reeds vervuld