Voor scholen

Elke leerkracht wil zijn of haar leerlingen graag helpen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Als leerkracht heb je een belangrijke functie om te signaleren wanneer het niet goed gaat met een kind. Soms is het niet eenvoudig om daar als leerkracht zelf verandering in aan te brengen, ook omdat je daarvoor samen moet werken met ouders. Als je signaleert dat een kind ondanks de geboden hulp op school stagneert in zijn of haar ontwikkeling kun je met ouders de mogelijkheid bespreken om het kind bij ons aan te melden. 

Redenen waarvoor u ons als school bijvoorbeeld kunt raadplegen: 

  • wat is de reden dat dit kind stagneert in zijn of haar ontwikkeling? 
  • wat kunnen we op school doen om het kind te ondersteunen?
  • binnen welke onderwijssetting is dit kind het best op zijn plek?  
  • wat kunnen we van dit kind verwachten met het oog op het voortgezet onderwijs of vervolgopleiding?

We vinden het daarbij belangrijk om te benoemen dat de ouders altijd de belangrijkste aanmelders zijn. Wanneer ouders de hulpvraag (nog) niet herkennen of ondersteunen raden wij jullie als school aan om eerst met ouders in gesprek te gaan en hen mee te nemen in het beeld wat jullie van het kind hebben.