Kosten & vergoedingen

Onze zorg kan op twee verschillende manieren worden bekostigd:

1. Vergoeding vanuit de gemeente 

In 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het vergoeden van de jeugdzorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat is sinds 2015 in de Jeugdwet bepaald. Met de volgende gemeenten hebben we een contract om zorg te leveren binnen de basis en specialistische GGZ: Nijmegen, Heumen, Beuningen, Berg & Dal, Druten, Mook & Middelaar, Wijchen. 

Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, schoolarts van de school waar uw kind naartoe gaat, medisch specialist (bijv. kinderpsychiater of psycholoog in ziekenhuis), of van het sociaal wijkteam van uw gemeente. We vragen het traject aan bij de gemeente en declareren onze geboden zorg bij hen. Wij wisselen verder geen inhoudelijke informatie uit met de gemeenten.

2. Particuliere trajecten, zelfbetaling

U kunt er ook voor kiezen om het traject van diagnostiek en/of behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteren wij een uurtarief van 96.00 euro, conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.  

Afmelding

Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat u of uw kind verhinderd is voor een afspraak. Wij verzoeken u dringend om bij verhindering maximaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren per mail of telefoon. Van afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.