Voor verwijzers

Hoge & Partners is een praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulpverlening gericht op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Wij bieden diagnostiek en behandeling binnen de basis en specialistische GGZ, vergoed vanuit de gemeente. Een alternatieve route is een particuliere route waarbij ouders zelf betalen voor de zorg. Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de gemeente moet er bij het kind sprake zijn van een (risico op het ontwikkelen van) een stoornis binnen de classificaties conform de DSM 5 met lijdensdruk of belemmeringen op een of meerdere levensgebieden. 

Met een verwijsbrief van een verwijzer kan een kind door zijn of haar ouders aangemeld worden. De huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist en de lokale door de gemeente erkende toegangspoort zijn officiële verwijzers. 

De verwijsbrief kunt u aan ouders meegeven, per post naar onze praktijk sturen (zie contact) of mailen naar info@hoge-partners.nl 

Voor vragen over verwijzingen of intercollegiaal overleg kunt u telefonisch of per mail contact opnemen (zie contact).