Werkwijze

Hoge & Partners is een praktijk waar u laagdrempelig bij ons terecht kunt. U kunt uw kind zowel telefonisch als via de mail bij ons aanmelden. Wij streven ernaar om te werken zonder wachttijden.

In een oriënterend telefonisch gesprek bespreken wij de zorgen en klachten omtrent uw kind en wordt de hulpvraag geformuleerd. De hulpvraag zal verder in een eerste intakegesprek besproken worden. In dit intakegesprek maken wij graag kennis met zowel kind als ouders. Op basis van de hulpvraag wordt samen besloten op welke wijze we antwoord kunnen vinden op de vraag (bijv. observaties, diagnostiek, behandeling).

Wij werken afgestemd op de specifieke individuele hulpvraag van het kind, de ouders of de school. Wij hanteren met name een oplossingsgerichte werkwijze. Dit betekent dat we vooral op zoek gaan naar wat het kind nodig heeft en hoe kunnen we de krachten van het kind en zijn omgeving kunnen inzetten in plaats van ons te richten op de klachten.

Wij streven ernaar om op een positieve en deskundige manier ouders en kinderen te helpen. Dit doen we met grote passie en inzet. Het is voor ons een uitdaging om oplossingen te vinden bij ontwikkelingsstagnaties, in het opvoedingssysteem en/of kindgericht. Van oplossingsgerichte interventies tot het indiceren van behandeling na uitgebreid neuro-psychologisch in kaart brengen van sterktes en zwaktes. Een kort advies of korte interventie is soms voldoende. Indien nodig en gewenst diagnosticeren wij, onderkennen en verklaren wij wat het gedrag of de leerstijl veroorzaakt. Altijd gericht op wat we kunnen doen om verbetering of verandering te bereiken.

Professionaliteit en registraties

BIG registratie gezondheidszorg psycholoog Trudeke Hoge: 69060792925
NVO lidmaatschap; werkend volgens de beroepscode van de NVO

kwaliteitsstatuut ggz goedgekeurd

Privacy Policy Hoge & partners

avg-verklaring-hp