Samenwerking

Ouders kunnen bij ons terecht als ze vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind. Voorbeelden van hulpvragen:

- Waardoor komt er op school “niet uit wat er in zit”?
- Wat heeft mijn kind nodig op school om zich beter te concentreren?
- Hoe kan mijn zoon leren om zijn taakjes thuis te doen?
- Hoe kan mijn dochter beter in haar vel zitten en voor zichzelf opkomen? 

Leerkrachten en intern begeleiders kunnen bij Hoge & Partners in Nijmegen terecht als ze zich zorgen maken over een leerling die ondanks de geboden hulp op school in ontwikkeling achterblijft. Zij kunnen vragen hebben over:

  • de reden waarom een kind stagneert in de ontwikkeling
  • een gerichte aanpak van de leerling in de klas
  • onderwijsarrangementen in passend onderwijs
  • wel of geen verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs
  • gepast schooladvies richting voortgezet onderwijs of vervolgopleiding.

Partners

De praktijk is aangesloten bij het samenwerkingsverband Vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen

GOAL voor kind en ouder
Jeanine Wessels
Hoge & Partners heeft een samenwerkingsverband met GOALvoor kind en ouder. Jeanine Wessels is gespecialiseerd in de EBL-methodiek (Emerging Body Language), ofwel “Scheppende Lichaamstaal” en Positieve ontwikkeling.Deze benaderingen zijn de leidraad in de behandeling, waarin het kind centraal staat.Jeanine is twee dagen in de week werkzaam en aanwezig in de praktijk van Hoge & Partners.