Aanmelding

Aanmelding

Hoge & Partners is een praktijk waar u laagdrempelig terecht kunt. Om uw kind aan te melden bij ons in de praktijk kunt u het best telefonisch contact met ons opnemen. Als u ons belt krijgt u een antwoordapparaat als wij bezig zijn met ouders en/of kinderen. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt dan bellen wij z.s.m. terug. U kunt ook het aanmeldformulier onderaan deze pagina invullen. 

In een oriënterend telefonisch gesprek bespreken wij de zorgen en klachten omtrent uw kind en wordt de hulpvraag geformuleerd. We bepalen samen met u de route, kosten en wachttijd. Lees hierover meer bij ‘wachttijden’ en ‘kosten en vergoedingen’.  Mocht blijken dat u bij ons op de goede plek bent, dan wordt aan u gevraagd het aanmeldformulier op onze site (zie button onderaan deze pagina) in te vullen. 

Start traject

Als uw kind aan de beurt is nemen we contact met u op en vragen we u om informatie aan te leveren waarmee wij een breed beeld van uw kind in zijn of haar context kunnen vormen. De hulpvraag, zorgen en klachten zullen dan verder in een eerste kennismakingsgesprek besproken worden.  U mag zelf beslissen hoe u dit eerste gesprek wilt voeren, alleen, met beide ouders, met kind of zonder kind. Wij geven er de voorkeur aan om direct kennis te maken met beide ouders en jullie kind. Op basis van de voorinformatie en dit gesprek wordt samen besloten op welke wijze we antwoord kunnen vinden op jullie hulpvraag.  

We kunnen er dan voor kiezen om direct een behandeling te starten. Maar het kan ook door eerst diagnostisch onderzoek te verrichten, zodat er een beter beeld ontstaat van het algemeen functioneren van uw kind in de context, de kwetsbaarheden en positieve factoren. Aan de hand daarvan kunnen we een passende behandeling inzetten waarbij uw kind, u als ouders en/of het hele gezin, en eventueel school worden betrokken. 

Werkwijze

Wij werken altijd afgestemd op de specifieke individuele hulpvraag van het kind, de ouders of de school. Wij hanteren met name een oplossingsgerichte werkwijze. Dit betekent dat we vooral op zoek gaan naar wat het kind nodig heeft en hoe kunnen we de krachten van het kind en zijn omgeving kunnen inzetten in plaats van ons te richten op de klachten.

Wij streven ernaar om op een positieve en deskundige manier ouders en kinderen te helpen. Dit doen we met grote passie en inzet. Het is voor ons een uitdaging om oplossingen te vinden bij ontwikkelingsstagnaties, in het opvoedingssysteem en/of kindgericht. Van oplossingsgerichte interventies tot het indiceren van behandeling na uitgebreid neuropsychologisch in kaart brengen van sterktes en zwaktes. Een kort advies of korte interventie is soms voldoende. Indien nodig en gewenst diagnosticeren wij, onderkennen en verklaren wij wat de klachten, het gedrag of de leerstijl veroorzaakt. Altijd gericht op wat we kunnen doen om verbetering of verandering te bereiken.