Voor ouders

Elke ouder wil zijn of haar kind graag helpen als het niet goed gaat. Maar het is soms niet eenvoudig daar zelf verandering in aan te brengen, juist omdat u als ouder zo dichtbij uw kind staat. De stap naar een hulpverlener lijkt groot, maar als die stap eenmaal gezet is kan er in korte tijd heel wat veranderen. Een eerste stap in het delen van uw zorgen en oriënteren op welke hulp passend is voor uw kind, is contact opnemen met het buurtteam Jeugd en Gezin (www.buurtteamsjeugdengezin.nl) of de huisarts.  


Op basis van uw hulpvraag wordt samen besloten op welke wijze we antwoord kunnen vinden op de vraag. Dit kan door eerst diagnostisch onderzoek te verrichten, zodat er een beter beeld ontstaat van het algemeen functioneren van uw kind in de context, de kwetsbaarheden en positieve factoren. Aan de hand daarvan kunnen we een passende behandeling inzetten waarbij uw kind, u als ouders en/of het hele gezin, en eventueel school worden betrokken. Voor informatie betreffende de verschillende soorten behandeling kunt in in het menu bij werkwijze terecht.