DYSLEXIE 16+

In onze praktijk doen wij ook onderzoek naar dyslexie bij leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, studenten, en ouders (!) , dus voor de groep 16+.

Om dyslexie te onderkennen gebruiken we de Gletschr, test voor gevorderd lezen en schrijven; Pieter Depessemier en Caroline Andries; uitgave Garant 2009.

Deze test bestaat uit een hoofdtest waarin de lees- en spellingvaardigheid wordt bepaald, en een aantal deeltests die deelvaardigheden van lezen en spellen kunnen meten: fonologische vaardigheden, automatisering,  benoemsnelheid, en werkgeheugen.

 Werkwijze:

Na de anamnese, waarin onder andere de ontwikkeling van het lezen en spellen wordt nagegaan, wordt een inschatting gemaakt van de kans op dyslexie en de methode bepaald om dit te onderzoeken. Er wordt dan een offerte afgegeven voor de kosten. Het bovengenoemde onderzoek neemt 1,5 uur in beslag. Na afloop wordt een rapportage inclusief de eventuele dyslexieverklaring overlegd en de adviezen doorgesproken. Twee consulten kunnen als eerstelijns psychologische zorg bij de meest zorgverzekeraars worden ingediend. De kosten voor de diagnostiek wordt meestal niet vergoed. Deze zijn voor bovengenoemd onderzoek (zonder intelligentie-onderzoek) 3 x 85 euro.

 meer informatie bij Hoge & partners

Categorieën: Psychologie